Bestuur

Dagelijks bestuur van het Gilde

Voorzitter: Marlies Nadort
Secretaris: Dick van der Wateren
Penningmeester: Nelleke Krol
Ledenadministratie: (bestuur@gildefp.nl)

Meesters

Harm van der Gaag (2012)